SOORT ONDERWIJS

Het onderwijsconcept van de school is gebaseerd op opbrengstgericht onderwijs. We werken planmatig aan hoge doelen. Samen met u en uw kind volgen we de vorderingen.

Wij bieden uw kind onderwijs van de 21e eeuw. Naast kennis zijn vaardigheden erg belangrijk. Ons onderwijsconcept in de school is zichtbaar door:

–          Groepsplannen
–          Zelfstandig werken
–          ICT
–          Wereldverkenning
–          Ateliers
–          Coöperatieve leerstrategieën
–          Sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor meer informatie kunt u terecht in onze schoolgids.

Groepsplannen

We werken met groepsplannen, hierin staan de gegevens over welk kind met welke groep , op wat voor manier gaat leren. Levi leert immers anders dan Lotte. We starten de instructie met de hele groep, die daarna uiteen valt in drie niveaugroepen. De leerkrachten passen hun onderwijs aan op de behoefte van het kind. ‘s Morgens zijn we vooral bezig met de kernvakken taal/spelling, lezen en rekenen.

Zelfstandig werken

Uw kind krijgt op de Regenboog de instructie die het nodig heeft. We werken met het directe instructiemodel. Na de instructie gaat uw kind zelfstandig aan het werk. We werken met een taakbrief. We willen dat de leerlingen nog meer eigenaar worden van hun eigen leren. Met dit nieuwe papier leren de kinderen hun eigen weektaak te plannen. Ze kunnen zien wanneer ze instructies hebben en welke activiteiten er gedaan moeten worden. Door zelf een keuze te maken en te plannen proberen we de leerlingen verantwoordelijk te maken voor hun eigen werk.

ICT

Op de Regenboog vinden we het van belang dat ICT geen vak of doel op zich is, maar dat het wordt ingezet als middel. ICT is een instrument dat zowel gebruikt kan worden voor het gestructureerd oefenen als voor het onderzoekend leren.

Tijdens de kernvakken wordt ICT ingezet bij instructie en inoefenen maar ook als adaptief leermateriaal. We gebruiken hiervoor het digitale schoolbord, het touchscreen, de computers en de tablets.

Bij het uitwerken van wereldverkenning leert uw kind zelf informatie opzoeken en verwerken op een computer of tablet. Uw kind maakt bijvoorbeeld een eigen PowerPoint.

Wereldverkenning

‘s Middags zijn we vooral bezig met wereldverkenning vanuit een thema. De opdrachten zijn uitdagend en zorgen voor een nieuwsgierige, onderzoekende houding, waarbij  kennis en vaardigheden verkregen worden. Denk daarbij aan samenwerken, kritisch denken, communiceren, probleem oplossend denken en creativiteit (vaardigheden 21e eeuw)

Ateliers

“Ateliers zijn aparte tijdsblokken waarin leerlingen de keuze hebben uit een ruim aanbod van activiteiten die bijzondere materialen, een bijzondere ruimte en soms een bijzondere begeleiding veronderstellen. Bij deze activiteiten ligt de klemtoon op het doen, het handelen, het actief bezig zijn (F. Laevers)”.

Door het werken in ateliers hebben de leerlingen keuze uit een ruim aanbod van activiteiten. Bij deze activiteiten ligt de klemtoon op het doen, het handelen en het actief bezig zijn. Voorbeelden: yoga, techniek, filosoferen, muziek maken en handvaardigheid. De ateliers zijn op dinsdagmiddag en duren steeds 4 weken. De kinderen kunnen kiezen uit wat aansluit bij hun interesse. Op deze manier proberen we de talenten van leerlingen en leerkrachten naar voren te laten komen.

Coöperatieve leerstrategieën

Coöperatieve leerstrategieën zijn meer dan gewoon groepswerk. Bij groepswerk wordt er samengewerkt aan een opdracht. Meestal leidt dat tot een gezamenlijk product waarbij niet duidelijk is wat precies de bijdrage van ieder individu is geweest. Bij coöperatieve leerstrategieën wordt de samenwerking zo gestructureerd dat iedereen actief leert.

Door het toepassen van coöperatieve leerstrategieën:

  • Zijn de leerlingen meer actief betrokken
  • Halen de leerlingen betere resultaten
  • Ontwikkelen de leerlingen hun sociale vaardigheden op een natuurlijke manier
  • Ontwikkelen de leerlingen hun communicatievaardigheden

We zetten dagelijks coöperatieve leerstrategieën in binnen ons onderwijs.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

We werken op verschillende manieren aan sociaal emotionele ontwikkeling.
Op de Regenboog werken we ook met de methode Leefstijl.

Klaar voor de 21e eeuw!