Wat is een leerlingenraad?

In een leerlingenraad zitten leerlingen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de leerlingen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen.

Wat is het doel van de leerlingenraad?

  • De betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
  • De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
  • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
  • Aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen
  • De leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
  • Bevorderen van actief burgerschap

Hoe is de organisatie van de leerlingenraad?
In de leerlingenraad zitten 5 leerlingen uit groep 3 t/m 8. Deze leerlingen zijn in september gekozen tijdens de verkiezingen. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering en in de klas weer vertellen wat er is besproken in een vergadering.

Juf Francien is voorzitter van de leerlingenraad. Zij zorgt dat de agenda wordt opgesteld en tijdig wordt verspreid. De leden hebben in de eerste vergadering een notulant gekozen. Notulen worden gepubliceerd in de Nieuwsboog. De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas aan de hand van het verslag dat wordt opgesteld door de notulant.

Klaar voor de 21e eeuw!