Visie:

Met een open blik naar de wereld, met oog voor kwaliteit,

werkt de Regenboog aan de ontwikkeling van ieders talent.

Missie:

Obs De Regenboog biedt excellent onderwijs aan uw kind. Door middel van opbrengstgericht werken en veel aandacht voor de vaardigheden van de 21e eeuw, bieden wij uw kind een stevige basis voor de toekomst.

Klaar voor de 21e eeuw!