De Regenboog is een kleine, openbare school waar elk talent telt! Door de kleinschaligheid is er veel tijd en aandacht voor elk kind. Deze aandacht hebben we ook voor de ouders. Een goede communicatie en relatie met ouders vinden we dan ook van wezenlijk belang.

We werken er dagelijks aan om een excellente school te zijn: een positieve schoolcultuur; het uitvoeren van evaluaties; opbrengstgericht werken; sterk leiderschap; professionele en positief ingestelde leerkrachten; betrokken ouders en omgeving.

Klaar voor de 21e eeuw!