De activiteitencommissie beheert de vrijwillige ouderbijdrage voor de bestrijding van kosten die niet uit het gewone leerlingenbudget betaald kunnen worden en om extra uitgaven te kunnen doen ten bate van het onderwijs en de kinderen. De activiteiten commissie int de ouderbijdrage. Voor ieder kind betaalt u € 17,50 per schooljaar aan ouderbijdrage.

Het is al jaren de gewoonte dat de AC een deel van de kosten betaalt voor het schoolreisje. U krijgt een rekening voor de jaarlijkse bijdrage.

Voor contact: ac.obsderegenboog@aves.nl

Klaar voor de 21e eeuw!