Welkom op de pagina van groep 1/2/3!

Voorstellen 

Wij zijn groep 1/2/3. Onze groep bestaat uit 7 meisjes en 9 jongens. We krijgen les van juf Celine, juf Inge en juf Sanderina. Dit jaar hebben we voor het eerst een 1/2/3 combinatie. Ons motto is: samen waar het kan, apart waar het moet!

In groep 1/2/3 werken we op dit moment binnen het thema Zon, maan sterren (Lijn 3). In ons klaslokaal hebben we een ruimtestation gemaakt met raket waarin we kunnen spellen. De leerlingen van groep 1 en 2 hebben een raket gevouwen en in groep 3 leren we de woorden die bij het thema horen.

Groep 1/2

Spelenderwijs leren we in groep 1 en 2 nieuwe letters kennen en gaan we ze herkennen in woorden die we gebruiken binnen de thema’s. We leren rijmen en gaan klanken herkennen in woorden en zinnen. We doen graag rekenspelletjes in de klas en bouwen met blokken, kapla of duplo kunstwerken binnen het thema.

Groep 3

In groep 3 gaan we verder met het leren lezen en schrijven van de letters waaronder de tweetekenklanken (oe, ei, eu, au, ou) lange klanken (uu, ee, oo) en de laatste medeklinkers (p, h, f, w, g, sch). Met onze taalmethode Lijn 3 zijn we de laatste letters aan het leren lezen en schrijven. Wat betreft rekenen zijn we druk met rekenen over het tiental, klokkijken en geld.

Thuisonderwijs

Helaas waren in december en januari de scholen weer gesloten en werkten we de laatste week voor de kerstvakantie en de eerste twee erna thuis. Met groep 2 hadden we in deze weken minimaal twee keer per week een contactmoment via Teams en met groep 3 hebben we dagelijks een contactmoment via Teams. De kinderen kregen weektaken waarop ze zelf bij konden houden hoe het werken thuis ging.

De juffen zijn enorm trots op de kinderen en hun ouders, het thuiswerken werd goed opgepakt en we kregen regelmatig mooie foto’s van hardwerkende kinderen.

Klaar voor de 21e eeuw!