Welkom op de pagina van groep 4/5!

Wij zijn groep 4/5 en krijgen de hele week les van meester Joost. 

De eerste weken hebben we veel groepsopdrachten gedaan. Zo hebben we elkaar beter leren kennen. Wij vinden het erg belangrijk dat we goed kunnen samenwerken. Niet alleen in de eigen jaargroep, maar met heel groep 4/5. Daarom doen we veel activiteiten in de klas waarbij samenwerken centraal staat. 

Gedurende de week gaan we minimaal één keer per week naar buiten om bewegend te leren. Voldoende beweging is goed voor kinderen. Beweging verbetert het concentratievermogen en zo zorgen we er ook voor dat we niet te lang stil hoeven zitten.  

Bij het vak rekenen werken we met Snappet. We hebben allemaal een eigen tablet waarop we ons werk maken. Tijdens de instructiemomenten kunnen we op de tablet antwoorden invullen die meteen op het digibord te zien zijn. Op deze manier kan de meester ons meteen feedback geven 

Sinds vorg jaar werken we met een nieuwe methode voor spelling: Staal. We krijgen iedere dag een dictee waarbij de spellingscategorieën vaak herhaald worden. Zo leren we de categorieën aan de juiste regels te koppelen. Hiernaast kunnen we opdrachten op de computer en in ons werkboek maken om de categorieën verder in te oefenen. 

Klaar voor de 21e eeuw!