Aandacht

De Regenboog is een kleine, openbare school waar elk talent telt! Door de kleinschaligheid is er veel tijd en aandacht voor uw kind. Deze aandacht hebben we ook voor de ouders. Een goede relatie met ouders vinden we van wezenlijk belang.

De deuren staan altijd open in de school. Er is een open, transparante communicatie. We houden van korte lijntjes met de ouders.

De leerlingen leren respect te hebben voor elkaar. Ze weten dat ze gezien worden door hun juf of meester. Dat er aandacht voor hen is.

De leerkrachten zijn alert naar elkaar. We leren van en met elkaar!

Eigenheid

Jan leert anders dan Janet. We kijken naar wat elke leerling nodig heeft. Welke onderwijsbehoefte heeft Jan? Welke ondersteuning heeft Janet nodig?

De leerkrachten hebben in hun lessen duidelijk voor ogen wat de leerlingen moeten leren. Ze stemmen hun onderwijs af op de verschillen tussen leerlingen.

Elke leerling heeft zijn eigen talent. Hij/zij leert op zijn eigen manier. In het aanbod komen we tegemoet aan de eigenheid van de leerlingen.

De leerlingen kunnen aangeven waar hun interesses naar uitgaan. Leerlingen kunnen aangeven op welke manier zij goed kunnen leren. Binnen de groep ontvangen zij onderwijs op maat.

Kwaliteit

We streven er naar het beste uit de leerlingen, de leerkrachten en de school te halen. Kwaliteit staat voorop!

Om deze kwaliteit te bepalen proberen we in alles planmatig cyclisch te werken. Elk plan eindigt in een evaluatie. Dit is weer de eerste stap voor een nieuw plan. Steeds weer verbeteren en vernieuwen. Dit gebeurt dagelijks met de leerlingen. Doelen stellen en reflecteren op dat wat je hebt gedaan.

De professionele leerkrachten werken aan de opbrengsten. Hierbij gebruiken ze goede materialen. De leerkrachten hebben oog voor de onderwijsbehoeften en talenten van uw kind. Er is aandacht voor alle aspecten van de ontwikkeling van uw kind.

De resultaten worden verder beoordeeld door het team (evaluaties), de leerlingen (tevredenheidsonderzoek), ouders (tevredenheidsonderzoek), bestuur (monitoring) en maatschappij (inspectierapport).

Klaar voor de 21e eeuw!