Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen; zich veilig voelen op school. We vinden het belangrijk dat we op een goede manier met elkaar omgaan.

Om dit goed te laten slagen en een veilige plek voor iedereen te waarborgen, zijn
het stellen van grenzen en hanteren van regels onvermijdelijk. Hiervoor gebruiken wij een gedragsprotocol. In dit protocol staan de afspraken over de omgangsvormen bij ons op school.

Ook staat beschreven hoe we omgaan met ‘incidenten’. Het is belangrijk dat ouders en leerkrachten naast elkaar staan en elkaar ondersteunen in de begeleiding van de kinderen. Een goede communicatie is dus van belang.

Klaar voor de 21e eeuw!