Ondersteuning
Op de Regenboog wordt in het schooljaar 2021-2022 twee dagen sociale en/of didactische ondersteuning gegeven door juf Elisa en juf Lindsay.
Daarnaast is elke leerkracht vrij geroosterd om taken uit te voeren ten behoeve van de groeps- en schoolontwikkeling. Er worden instructies gegeven aan groepen leerlingen voor verschillende vakken. De leerkracht kan als kindercoach aan de slag en er zijn begeleidingsgesprekken voor hoogbegaafden.
Op verschillende manieren is er ruimte om met een leerling of groepje aan de slag te gaan.
Coördinator hoogbegaafdheid: Joost Potters
Gedragsspecialist: Elisa Melis
ICT-er: Lindsay Hollander

Hoogbegaafdheid

We gebruiken het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) voor signalering, diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.
Als vanuit de observaties en toetsen blijkt dat een kind (hoog)begaafd is wordt zijn leerstof hier op aangepast. Het kind krijgt verrijkings- en verdiepingsstof voor rekenen, taal en lezen. Dit wordt op een gestructureerde wijze aangeboden. De leerkracht stelt een leerlijn op die met de leerling wordt vastgelegd en besproken. We werken ook met digitaal leermateriaal: Acadin. Acadin biedt ruimte om de talenten van (zeer) intelligente en (hoog)begaafde leerlingen verder te ontwikkelen.

ZIEN

We gebruiken voor alle groepen het programma ZIEN! Met dit programma brengen leerkrachten het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen van groep 1 t/m groep 8 systematisch in kaart. ZIEN! geeft inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen op het gebied van het sociaal-emotioneel functioneren en helpt de leerkracht om het gedrag van het kind beter te begrijpen.

Klaar voor de 21e eeuw!