Privacy

Obs de Regenboog vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht wordt, vormen het uitgangspunt van ons privacy beleid. In verband met deze nieuwe wetgeving zijn we druk doende om het Privacy protocol aan te passen, een nieuw Privacyreglement op te stellen en daaruit voortvloeiende maatregelen te treffen.

Bij de aanmelding van een leerling op school worden de ouders om toestemming gevraagd voor het gebruiken van foto’s en video’s bij presentaties en/of plaatsen van foto’s en video’s op internet. Alle ouders ontvangen een toestemmingsformulier.

Voor de ontwikkeling van de leerkrachten kan het zijn dat een begeleider opnames in de klas maakt. Deze opnames in de groep zijn voor intern gebruik. De film wordt nadien gewist.

Soms willen we graag opnames maken van de leerkracht betreffende de begeleiding van een specifiek kind. In dat geval worden de ouders om toestemming gevraagd.

Het kan voorkomen dat ouders het vervelend vinden dat andere ouders foto’s maken van hun kinderen. De school wil voor álle leerlingen een veilige omgeving zijn en niet een plek waar leerlingen (en hun ouders) bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd. Tijdens schoolactiviteiten maken alleen de leerkrachten foto’s van leerlingen en deze worden met ouders gedeeld. Daarnaast is het niet de bedoeling dat ouders foto’s op social media plaatsen waarop ook andere leerlingen op staan.

Meer informatie over ons privacy beleid vindt u op de website van Aves.

http://www.aves.nl/ouders/privacy.html