Sociaal-emotionele ontwikkeling

We werken op verschillende manieren aan sociaal emotionele ontwikkeling.
In de onderbouw gebeurt dit met Leefstijl, in groep 3/4/5 werken we met PAD en in groep 6/7/8 met Rots en Water.

Leefstijl
Tijdens de lessen Leefstijl worden leerlingen zich bewust van de normen en waarden in de maatschappij. Dit leren ze niet op een theoretische manier maar in de praktijk. Samen met klasgenoten doen leerlingen allerlei activiteiten en opdrachten die het besef van ‘goed met elkaar omgaan’ versterken.

PAD
PAD of PAD-leerplan staat voor Programma Alternatieve Denkstrategieën.PAD richt zich vooral op de preventie: door niet alleen aandacht te besteden aan gedrag dat wel of niet mag, maar ook systematisch en intensief aan de achterliggende normen en waarden, aan de gedachten en gevoelens van het kind zelf en van de andere betrokkenen, en aan verschillende manieren om problemen op te lossen, worden kinderen sociaal en emotioneel competenter. 

Rots en Water 
Rots en Water richt zicht op de ontwikkeling van sociale competenties als zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie. 
De training Rots en Water maakt gebruik van psychofysieke didactiek: thema's worden geïntroduceerd door middel van fysieke oefeningen. Daarna worden ze verbonden met de ontwikkeling van verbale en communicatieve vaardigheden. Op deze manier krijgen de kinderen inzicht in hun persoonlijke kwaliteiten en worden ze zich bewust van de verantwoordelijkheden die daarmee samengaan.