Geschiedenis van de school

Op 1 mei 1943 is de school gesticht. Dat was in een barak bij Ramspol. Na enige tijd verhuisde de school naar Oud Ens. In 1948 werd de openbare school aan de Sportweg gebouwd. Eind zeventiger jaren begon men te denken over een onderwijssysteem waarbij kleuter en lagere school samen basisschool moesten worden.

 

Na een ingrijpende renovatie was in 1979 de nieuwe school een feit. Tot die tijd had de school nog geen officiële naam, de school riep mensen op om een passende naam te bedenken. De school kreeg de naam De Regenboog.

 

In 1985 zijn de lagere school en de kleuterschool daadwerkelijk basisschool geworden. In 1993 bestond de school 50 jaar. Ter ere van dat jubileum werd de school opgesierd met een kunstwerk van een oud-leerling.