Schooltijden

Groep 1/2:
alle ochtenden en dinsdag- en donderdagmiddag

Groep 3/4;
alle ochtenden en maandag-, dinsdag-, en donderdagmiddag

Groep 5 t/m 8;
alle ochtenden en maandag-, dinsdag-, en donderdag-, en vrijdagmiddag