Wereldverkenning

‘s Middags zijn we vooral bezig met wereldverkenning vanuit een thema. De opdrachten zijn uitdagend en zorgen voor een nieuwsgierige, onderzoekende houding, waarbij  kennis en vaardigheden verkregen worden. Denk daarbij aan samenwerken, kritisch denken, communiceren, probleem oplossend denken en creativiteit (vaardigheden 21e eeuw)

Hierin zit ook een gedeelte om thuis met het kind te praten over wat er is geleerd op school tijdens de lessen DaVinci.