Groepsplannen

We werken met groepsplannen, hierin staan de gegevens over welk kind met welke groep , op wat voor manier gaat leren. Levi leert immers anders dan Lotte. We starten de instructie met de hele groep, die daarna uiteen valt in drie niveaugroepen. De leerkrachten passen hun onderwijs aan op de behoefte van het kind. ‘s Morgens zijn we vooral bezig met de kernvakken taal/spelling, lezen en rekenen.