Coöperatieve leerstrategieën

Coöperatieve leerstrategieën zijn meer dan gewoon groepswerk. Bij groepswerk wordt er samengewerkt aan een opdracht. Meestal leidt dat tot een gezamenlijk product waarbij niet duidelijk is wat precies de bijdrage van ieder individu is geweest. Bij coöperatieve leerstrategieën wordt de samenwerking zo gestructureerd dat iedereen actief leert.

Door het toepassen van coöperatieve leerstrategieën:

  • Zijn de leerlingen meer actief betrokken
  • Halen de leerlingen betere resultaten
  • Ontwikkelen de leerlingen hun sociale vaardigheden op een natuurlijke manier
  • Ontwikkelen de leerlingen hun communicatievaardigheden

We zetten dagelijks coöperatieve leerstrategieën in binnen ons onderwijs.