Onderwijsconcept

Het onderwijsconcept van de school is gebaseerd op opbrengstgericht onderwijs. We werken planmatig aan hoge doelen. Samen met u en uw kind volgen we de vorderingen.

Wij bieden uw kind onderwijs van de 21e eeuw. Naast kennis zijn vaardigheden erg belangrijk. 
Ons onderwijsconcept in de school is zichtbaar door:

-          Groepsplannen
-          Zelfstandig werken
-          ICT
-          Wereldverkenning
-          Ateliers
-          Coöperatieve leerstrategieën
-          Sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor meer informatie kunt u terecht in onze schoolgids.