Groep 6/7/8

Rots en Water

Meester Mark is gestart met Rots en Water. Rots staat voor kracht en onverzettelijkheid. Water staat voor vriendschap, heeft respect en houdt rekening met de ander. Door verschillende  oefeningen en spelvormen leren de leerlingen zich bewust te worden van hun eigen lichaam,  emotie en zichzelf. Wat denk je, wat doe je en wat voel je? Wanneer kan ik voor mijzelf opkomen en wanneer ga ik te ver bij de ander? Zo worden er allerlei thema's behandeld: stevig en sterk met beide benen op de grond staan, je ademhaling te gebruiken en je te concentreren. Maar ook lichaamstaal herkennen van anderen en jezelf, grenzen te herkennen en om te gaan met groepsdruk en pesten. Het opkomen voor jezelf met woorden en daden en te vertrouwen op je intuïtie. 

Taakspel

We zijn gestart met Taakspel in de klas. Leerlingen spelen tijdens de lessen Taakspel in teams.  Samen hebben we besproken welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De leerlingen  stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden. We spelen om een beloning die we van te voren  hebben afgesproken: een week- en een maandbeloning. De regel waar we de komende maand aan werken is: 'Ik zit goed op mijn stoel'. Taakspel zorgt ervoor dat er een prettige sfeer en  klassenklimaat ontstaat, waar leerlingen beter en taakgerichter kunnen werken.

Rekenen met Prowise

Eerst was het rekenen met de Beebot, nu heeft juf Annette weer iets nieuws bedacht. We kunnen namelijk op het digibord een muizenrace doen met onze Snappettablets. Zo kunnen we met elkaar spelletjes doen om bijvoorbeeld de tafels nog eens te herhalen. 

Koken met Karin

Ruikt u op het schoolplein weer heerlijke geuren uit de schoolkeuken? Vanmiddag is Karin gestart met het koken in de bovenbouw. De recepten die de leerlingen maken proberen we zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij onze Da Vinci thema's. Met een boodschappenlijstje op pad, haalt een groepje leerlingen met Karin de boodschappen en duiken ze daarna de keuken in. Als afsluiting proeven we het met de hele klas. Vandaag gaan we gehaktbrood maken. De volgende groepjes gaan pompoentaart en maisbrood maken. Erg leerzaam én lekker!

OBS de Regenboog, Ens - Groep 6/7/8 -

Juf José en Pim

Afgelopen vrijdag hebben we dan eindelijk Pim ontmoet. Juf José kwam met haar knappe mannetje op bezoek. Pim en juf José werden helemaal bedolven met knuffels. Het was fijn jullie (weer) te zien op school.

Wist-u-dat...:

 

- ...we zijn gestart met het thema Indianen tijdens de Da Vinci lessen?

- ...we donderdag naar een theatervoorstelling zijn geweest?

- ...wij vandaag onze allereerste toets hebben gehad van topografie?

- ...we dagelijks rekenen met de tablets van Snappet, maar woensdag samen met juf Annette hebben gerekend met een echte robot in de klas?

- ...dit ontzettend leuk en leerzaam was?

- ...de leerlingen de opdracht kregen om te onderzoeken over hoeveel procent van de strook de Beebot met één keer drukken kon rijden?

- ...we dan wel eerst een aantal percentages op de strook moesten zetten?

- ...de klas dit al heel goed kan?

- ...er zelfs al geoefend werd met breuken?