Lessen Leren Leven

Aves vindt het van belang, dat leerlingen kennis maken met diverse geloofsrichtingen en hierover met elkaar in gesprek gaan. Daardoor leren ze respect te hebben voor de diverse stromingen, waardoor tolerantie en begrip ontstaat. Aves wil de leerlingen op haar scholen ‘leren leven’ in onze samenleving: niet apart maar samen.

We willen dat leerlingen leren over de diverse levensbeschouwelijke richtingen, van de eigen juf of meester en van gastdocenten die kennis en expertise hebben vanuit een bepaalde richting. Zo werken we aan ‘levensbeschouwing’, maar ook aan burgerschapsvorming, sociaalemotionele ontwikkeling en waarden en normen en dat is voor alle scholen in Nederland verplicht.

Dit zijn de uitgangspunten van de Lessen Leren Leven:

1. Erkenning en waardering voor de verschillende levensbeschouwingen die kinderen meebrengen en in onze samenleving aanwezig zijn.

2. De eigen leerkracht werkt samen met gastdocenten. Voor de leerlingen is de eigen juf of meester belangrijk in het gesprek met de klas.

3. Het gaat om de dialoog waarin alle leerlingen vrij leren spreken met en luisteren naar elkaar. We willen daarom graag dat de lessen ‘Leren Leven’ door alle kinderen worden bijgewoond.

4. Met ouders die nadrukkelijk aangeven geen GVO of HVO te wensen, zullen we in gesprek gaan en afspraken maken.

5. De leerkrachten van onderbouw verzorgen zelf lessen ‘Leren Leven’ vanuit de thema’s en verhalen die speciaal worden aangereikt.

6. In een jaar wordt er aan vier thema’s van 11 weken gewerkt.

Hoe gaat het in de groep?
Ieder thema start met een openingsles door de groepsleerkracht. Dan volgen - drie lessen vanuit het Christendom - drie lessen vanuit de Islam - drie vanuit het Humanisme De lessen duren 45 minuten en er wordt voornamelijk gewerkt vanuit verhalen. De groepsleerkracht is ook bij al deze lessen van de vakleerkrachten aanwezig, spreekt van tijd tot tijd een woordje mee en kan op andere momenten de groep wijzen op wat er geleerd of besproken is. De themareeks eindigt met een afronding door de groepsleerkracht.